PN-EN 14811+A1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14811:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne

Zakres

Określono wymagania dla szyn rowkowych o masie 42 kg/m i większej oraz związanych z nimi profili konstrukcyjnych stosowanych w systemie transportu tramwajowego, portowego i przemysłowego oraz jako elementy konstrukcyjne w rozjazdach i skrzyżowaniach. Wyszczególniono sześć gatunków stali perlitycznych w zakresie twardości od 200 do 390 HBW. Przedstawiono 18 profili szyn rowkowych (z których 2 zostały zmienione wprowadzoną Zmianą A1) oraz 7 profili konstrukcyjnych. Opisano dwie klasy szyn rowkowych różniące się tolerancją profili. Ustalono badania kwalifikacyjne oraz wymagane właściwości materiału powiązane z odpowiednimi badaniami odbiorczymi. Włączono Zmianę 1przyjętą przez CEN

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 14811+A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne
Data publikacji 15-03-2010
Data wycofania 13-06-2019
Liczba stron 66
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14811:2006+A1:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14811:2006 - wersja angielska
ICS 45.080, 93.100
Zastąpiona przez PN-EN 14811:2019-06 - wersja angielska