PN-EN 14811:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla szyn rowkowych i związanych z nimi profili konstrukcyjnych dla szyn rowkowych o masie 42 kg/m i większej stosowanych w systemie transportu tramwajowego.
UWAGA Szyny rowkowe są również wykorzystywane w portach i przemyśle.
Wyszczególniono pięć gatunków stali perlitycznych w zakresie twardości od 200 HBW i 390 HBW. Szyny są zarówno poddane lub niepoddane obróbce cieplnej i w obu przypadkach są wykonane ze stali niestopowych (C-Mn). W niniejszym dokumencie wyszczególniono 26 szyn rowkowych i 7 profili konstrukcyjnych. Profile szyn rowkowych mogą być również wykorzystywane jako elementy konstrukcyjne w rozjazdach i skrzyżowaniach. Określono dwie klasy szyn rowkowych różniące się tolerancją profili.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14811:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Szyny specjalne -- Szyny rowkowe i związane z nimi profile konstrukcyjne
Data publikacji 13-06-2019
Liczba stron 103
Grupa cenowa XA
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14811:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14811+A1:2010 - wersja angielska
ICS 45.080, 93.100