PN-EN 14757:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14757:2015-09 - wersja angielska

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN
Jakość wody -- Pobieranie próbek ryb wielooczkowymi sieciami

Zakres

Opisano ujednoliconą metodę pobierania próbek ryb w jeziorach za pomocą wielooczkowych sieci skrzelowych. Metoda umożliwia szacowanie w całym jeziorze występowania gatunków, względnego ilościowego zagęszczenia ryb i biomasy oraz struktury wielkościowej zbiorowisk ryb w jeziorach strefy umiarkowanej. Obejmuje ona również oceny, które są porównywalne w danym okresie w obrębie jeziora i pomiędzy jeziorami. Podano informacje dotyczące procedur pobierania próbek, przenoszenia i przedstawiania danych, pobierania próbek ryb do analiz wieku i przyrostu, a także zastosowań i dalszej obróbki danych

* wymagane pola

Bez VAT: 75,50  PLN Z VAT: 92,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14757:2005 - wersja angielska
Tytuł Jakość wody -- Pobieranie próbek ryb wielooczkowymi sieciami
Data publikacji 15-12-2005
Data wycofania 24-09-2015
Liczba stron 27
Grupa cenowa N
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 120, Jakości Wody - Badania Mikrobiologiczne i Biologiczne
Wprowadza EN 14757:2005 [IDT]
ICS 13.060.70, 65.150
Zastąpiona przez PN-EN 14757:2015-09 - wersja angielska