PN-EN 14728:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Wady spawanych i zgrzewanych połączeń w tworzywach termoplastycznych -- Klasyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono system klasyfikacji wad, które mogą wystąpić podczas wykonywania złączy spawanych i zgrzewanych w termoplastach oraz podano przykłady wad powstałych w niżej wymienionych procesach spawania i zgrzewania:
- zgrzewanie doczołowe gorącym narzędziem;
- zgrzewanie mufowe gorącym narzędziem;
- zgrzewanie elektrooporowe mufowe;
- spawanie gorącym gazem;
- spawanie ekstruzyjne;
- klejenie mufowe.
W niniejszym dokumencie nie opisano wad, które mogą powstać podczas użytkowania lub były obecne przed spawaniem i zgrzewaniem, takie jak złe dopasowanie. Korekta przygotowania (t.j. dopasowania) jest opisana w odpowiedniej instrukcji technologicznej spawania i zgrzewania (WPS). Niniejszy dokument nie zawiera także określenia możliwego wpływu tych wad na zachowanie się złączy w przypadku poddania ich różnego typu naprężeniom ani metod zapobiegania powstawania tych wad.
Niniejszy dokument zatem nie może być stosowany do określenia dopuszczalnego złącza, które jest zdefiniowane w EN 16296 [1].
W niniejszym dokumencie wzięto pod uwagę tylko wady powodujące nieciągłości materiałów lub zmiany kształtu, określając typ wad, ich kształt i położenie. Podana klasyfikacja może być stosowana do określenia możliwego pochodzenia lub przyczyn wad.

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14728:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Wady spawanych i zgrzewanych połączeń w tworzywach termoplastycznych -- Klasyfikacja
Data publikacji 19-03-2019
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 168, Wyrobów z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 14728:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14728:2006 - wersja polska
ICS 25.160.40