PN-EN 14726:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Oznaczanie składu chemicznego aluminium i stopów aluminium metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano kryteria i procedurę przeprowadzania analizy aluminium i stopów aluminium metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym (S-OES). Zakres niniejszego dokumentu obejmuje:
— przygotowanie próbki;
— wytyczne dotyczące optycznego spektrometru emisyjnego (w tym samokonserwacji);
— identyfikowalność wyników analitycznych dla międzynarodowych jednostek podstawowych: masa (kg);
— ocena niepewności związanej z każdym wynikiem analitycznym.
Niniejszy dokument odnosi się równocześnie do spektrometrów emisyjnych ze wzbudzeniem iskrowym do analizy próbek stałych. Ma zastosowanie do oznaczania krzemu, żelaza, miedzi, manganu, magnezu, chromu, niklu, cynku, tytanu, boru, galu, wanadu, berylu, bizmutu, wapnia, kadmu, kobaltu, litu, sodu, fosforu, ołowiu, antymonu, cyny, strontu i cyrkonu w aluminium i stopach aluminium. Pierwiastki inne niż wymienione powyżej mogą być analizowane pod warunkiem, że:
a) dostępne są odpowiednie materiały odniesienia; oraz
b) przyrząd jest odpowiednio skalibrowany i wyposażony.
W przypadku oznaczania rtęci, dla celów zgodności zalecana jest metoda alternatywna z granicą kwantyfikacji <0,000 1%, ponieważ jej wykrywanie jest zagrożone przez intensywne zakłócenia żelaza przy 253,65 nm. Wynik badania uzyskany z optycznego spektrometru emisyjnego ze wzbudzeniem iskrowym zazwyczaj dotyczy ilości mniejszej niż jeden miligram na plamkę iskrową. Wynik może być użyty w odniesieniu do laboratoryjnej próbki do badań dla aluminium lub stopu aluminium lub do wyrobu odlewanego

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14726:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Oznaczanie składu chemicznego aluminium i stopów aluminium metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym
Data publikacji 25-04-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 14726:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14726:2007 - wersja polska
ICS 77.040.30, 77.120.10