PN-EN 14726:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14726:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Aluminium i stopy aluminium -- Analiza chemiczna -- Wytyczne do analizy metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym

Zakres

Podano wytyczne dotyczące kryteriów i podstawowych procedur obejmujących analizę próbek metalu metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym (S-OES), począwszy od pobierania próbek, poprzez przygotowanie próbek, aż do sporządzenia protokółu badań. Podano również wymagania dotyczące całej procedury spektrometrii ze wzbudzeniem iskrowym

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 30-09-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 14726:2007 - wersja polska
Tytuł Aluminium i stopy aluminium -- Analiza chemiczna -- Wytyczne do analizy metodą optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem iskrowym
Data publikacji 22-03-2007
Data wycofania 25-04-2019
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 29, Analiz Chemicznych Rud, Koncentratów i Metali
Wprowadza EN 14726:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14726:2005 - wersja angielska
ICS 77.040.30, 77.120.10
Zastąpiona przez PN-EN 14726:2019-04 - wersja angielska