PN-EN 14701-4:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości filtracyjne -- Część 4: Oznaczanie odwadniania osadów sflokulowanych

Zakres

W niniejszym dokumencie podano metodę oznaczania odwadniania osadów sflokulowanych. Dokument ten dotyczy osadów ściekowych i zawiesin osadów ściekowych pochodzących z: sieci kanalizacyjnej deszczowej; sieci kanalizacyjnej ścieków miejskich; oczyszczalni ścieków miejskich; oczyszczalni ścieków przemysłowych podobnych do ścieków miejskich (według definicji podanej w dyrektywie 91/271/EWG); stacji uzdatniania wody. Niniejszą metodę stosuje się również do zawiesin tworzących osady innego pochodzenia

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14701-4:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyka osadów ściekowych -- Właściwości filtracyjne -- Część 4: Oznaczanie odwadniania osadów sflokulowanych
Data publikacji 26-02-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 119, Jakości Wody - Problemy Podstawowe
Wprowadza EN 14701-4:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14701-4:2010 - wersja angielska
ICS 13.030.20