PN-EN 14658+A1:2010 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14658+A1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Urządzenia i systemy do transportu ciągłego -- Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego

Zakres

Wyszczególniono wymagania bezpieczeństwa dla stacjonarnych, ruchomych i przemieszczających się urządzeń do transportu ciągłego zaprojektowanych do transportu towarów masowych. Uwzględniono istotne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie eksploatacji i przemieszczania urządzeń do transportu ciągłego i ich pomiar w celu wyeliminowania, bądź zredukowania tych zagrożeń pod warunkiem, że urządzenia do transportu ciągłego używane są zgodnie z ich przeznaczeniem, a zagrożenia są przewidywalne i brane pod uwagę przez wytwórcę

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14658+A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy do transportu ciągłego -- Główne wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w górnictwie odkrywkowym węgla brunatnego
Data publikacji 29-06-2010
Data wycofania 17-04-2012
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 227, Górnictwa Odkrywkowego
Wprowadza EN 14658:2005+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 14658:2009 - wersja polska
ICS 53.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 14658+A1:2012 - wersja polska