PN-EN 14658:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14658:2009 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Urządzenia i systemy do transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego

Zakres

Wyszczególniono wymagania bezpieczeństwa dla stacjonarnych, ruchomych i przemieszczających się urządzeń do transportu ciągłego zaprojektowanych do transportu towarów masowych. Uwzględniono istotne zagrożenia mogące wystąpić w trakcie eksploatacji i przemieszczania urządzeń do transportu ciągłego i ich pomiar w celu wyeliminowania, bądź zredukowania tych zagrożeń pod warunkiem, że urządzenia do transportu ciągłego używane są zgodnie z ich przeznaczeniem, a zagrożenia są przewidywalne i brane pod uwagę przez wytwórcę

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14658:2005 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i systemy do transportu ciągłego -- Wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do transportu ciągłego w kopalniach odkrywkowych węgla brunatnego
Data publikacji 15-07-2005
Data wycofania 27-02-2009
Liczba stron 29
Grupa cenowa N
Sektor SGR, Sektor Górnictwa
Organ Techniczny KT 227, Górnictwa Odkrywkowego
Wprowadza EN 14658:2005 [IDT]
Dyrektywa 98/37/EC
ICS 53.040.10
Zastąpiona przez PN-EN 14658:2009 - wersja polska