PN-EN 1459-2+A1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono ogólne wymagania bezpieczeństwa wózków jezdniowych podnośnikowych terenowych z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu (zwanych dalej wózkami), składających się z podwozia z zamontowaną konstrukcją, wyposażoną w teleskopowe elementy podnoszące (obrotowy wysięgnik), do których jest dołączane typowe urządzenie do przemieszczania ładunków (np. karetka i widły). Widły są objęte niniejszą Normą Europejską i są uważane za elementy wózka. W niniejszej Normie Europejskiej określono istotne zagrożenia, sytuacje niebezpieczne i zdarzenia odnoszące się do wózków, gdy użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem oraz w warunkach niewłaściwego użycia, które są możliwe do przewidzenia przez producenta (patrz Załącznik A).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
– wózków jezdniowych podnośnikowych terenowych ze zmiennym wysięgiem objętych EN 1459-1 (nieobrotowe);
– wózków ze zmiennym wysięgiem (objętych EN ISO 3691-2);
– platform montowanych na wózkach ze zmiennym wysięgiem;
– żurawi samojezdnych (objętych EN 13000);
– maszyn zaprojektowanych głównie do prac ziemnych, takich jak ładowarki i spycharki, nawet jeśli ich łyżki i lemiesze są wymieniane na widły (patrz seria EN 474);
– wózków wyposażonych głównie w zmienne długości elementów zawieszenia ładunków (np. łańcuchy, liny), na których ładunek może swobodnie kołysać się we wszystkich kierunkach;
– wózków zaprojektowanych głównie do przemieszczania kontenerów;
– wózków na torach;
– wyposażenia (prEN 1459-5).
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń odnoszących się do:
– systemów napędu hybrydowego;
– systemów napędu na gaz;
– wózków wyposażonych w silnik benzynowy;
– systemów napędu akumulatorowego;
– określonych urządzeń ciągnikowych (np. PTO);
– pochylania lub podnoszenia stanowiska operatora.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić:
a) podczas przemieszczania swobodnie kołyszących się, zawieszonych ładunków (dodatkowe wymagania podano w prEN 1459-4);
b) podczas użytkowania wózków na drogach publicznych;
c) podczas pracy w atmosferach potencjalnie wybuchowych;
d) podczas pracy pod ziemią;
e) podczas ciągnięcia przyczep;
f) wyposażenia w platformę roboczą do podnoszenia osób (dodatkowe wymagania podano w prEN 1459-3).

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1459-2+A1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Wózki jezdniowe podnośnikowe terenowe -- Wymagania bezpieczeństwa i sprawdzanie -- Część 2: Wózki z obrotowym masztem o zmiennym wysięgu
Data publikacji 12-12-2018
Liczba stron 69
Grupa cenowa V
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Wprowadza EN 1459-2:2015+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1459-2:2015-10 - wersja angielska
ICS 53.060