PN-EN 14563:2012 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych do narzędzi w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej przedstawiono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub - w przypadku produktów gotowych do użytku z wodą. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do produktów używanych w obszarze medycznym do dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie - nawet jeżeli nie są objęte Dyrektywą EWG/93/42 o wyrobach medycznych. Niniejszą Normę Europejską stosuje się w obszarach i sytuacjach, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych. Takie wskazania występują w czasie opieki nad pacjentem, na przykład: w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych; w gabinetach medycznych w szkołach, żłobkach i przedszkolach oraz domach opieki; oraz mogą występować w miejscu pracy i w domu. Mogą również dotyczyć zakładów usługowych takich jak pralnie i kuchnie, dostarczających produkty bezpośrednio do pacjentów. W EN 14885 określono szczegółowo związek między różnymi badaniami i "zaleceniami stosowania" UWAGA Metoda ta odpowiada badaniu fazy 2, etapu 2

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14563:2012 - wersja polska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa nośnikowa metoda określania działania prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych stosowanych do narzędzi w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)
Data publikacji 12-09-2012
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 14563:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
Zastępuje PN-EN 14563:2008 - wersja angielska
ICS 11.080.20