PN-EN 14563:2008 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14563:2012 - wersja polska

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowe nośnikowe badanie w celu oceny działania prątkobójczego lub bójczego wobec prątków gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)

Zakres

Określono metodę badania i minimalne wymagania dla działania prątkobójczego lub bójczego wobec prątków gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub - w przypadku produktów gotowych do użytku - wodą. Odniesiono się do produktów używanych w obszarze medycznym, do dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie - nawet jeśli nie są objęte dyrektywą o wyrobach medycznych EWG/93/42. Odniesiono się do obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja jest wskazana ze względów medycznych, np. w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych, w przychodniach szkolnych, żłobkach i przedszkolach oraz domach opieki, jak również mogących występować w miejscu pracy i w domu

* wymagane pola

Bez VAT: 98,50  PLN Z VAT: 121,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14563:2008 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowe nośnikowe badanie w celu oceny działania prątkobójczego lub bójczego wobec prątków gruźlicy chemicznych środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 2)
Data publikacji 22-12-2008
Data wycofania 12-09-2012
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 14563:2008 [IDT]
Dyrektywa 93/42/EEC
ICS 11.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 14563:2012 - wersja polska