PN-EN 14543:2017-09 - wersja angielska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Tarasowe ogrzewacze parasolowe -- Ogrzewacze promiennikowe bez odprowadzenia spalin do stosowania w przestrzeniach otwartych lub dobrze wentylowanych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania konstrukcyjne, bezpieczeństwa oraz dotyczące oznakowania, a także metody badań dla tarasowych ogrzewaczy bez odprowadzenia spalin do stosowania tylko w przestrzeniach otwartych lub dobrze wentylowanych.
Urządzenia te są przeznaczone do stosowania wyłącznie z gazami trzeciej rodziny jak określono w Rozdziale 4.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń o nominalnym obciążeniu cieplnym nieprzekraczającym 17 kW (na podstawie wartości opałowej), zasilanych z maksymalnym ciśnieniem wlotowym 50 mbar:
- zamontowanych na stałe lub,
- przenośnych, w tym tych, które zawierają obudowę dla zamontowania butli wielokrotnego napełniania skroplonym gazem węglowodorowym.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do urządzeń wyposażonych w wentylator dla spalin lub cyrkulacji powietrza konwekcyjnego.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje pojemników LPG, ich reduktora, przewodów i węży elastycznych stosowanych do zasilania gazem urządzeń objętych niniejszą Normą Europejską. Regulator, rury i przewody elastyczne są objęte innymi normami (EN 16129, EN 16436-1 i prEN 16436-2, etc.) i przepisami krajowymi.
Niniejsza Norma Europejska nie przewiduje żadnych szczególnych wymagań dotyczących sprawności cieplnej tego typu urządzeń, ale wymagania dotyczące spalania, które są kwestią bezpieczeństwa, wymagają upewnienia się, że paliwo gazowe jest sprawnie spalane. Metoda pomiaru wydajności jest opisana w Załączniku B, informacyjnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14543:2017-09 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dla urządzeń przeznaczonych do zasilania skroplonym gazem węglowodorowym -- Tarasowe ogrzewacze parasolowe -- Ogrzewacze promiennikowe bez odprowadzenia spalin do stosowania w przestrzeniach otwartych lub dobrze wentylowanych
Data publikacji 26-09-2017
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 14543:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14543+A1:2007 - wersja angielska
ICS 97.100.20