PN-EN 14504:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Statki żeglugi śródlądowej -- Przystanie oraz pomosty pływające na wodach śródlądowych -- Wymagania, próby

Zakres

W niniejszym dokumencie podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa przystani oraz pomostów pływających służących do przemieszczania pasażerów i ich wyposażenia. Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dotyczących urządzeń i konstrukcji służących do dostarczania zaopatrzenia i usuwania odpadów ze statków korzystających z tych przystani pływających.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do:
– przystani pływających służących do obsługi ruchu pojazdów mechanicznych;
– przystani pływających do obsługi jednostek rekreacyjnych oraz jednostek śródlądowych, które nie są statkami, np. sprzętu pływającego;
– ustanawiania bardziej surowych wymagań dotyczących przystani pływających używanych do przewozu towarów niebezpiecznych;
– trapów wymaganych pomiędzy statkiem a przystanią pływającą;
– specjalistycznych konstrukcji pływających, które nie są używane do obsługi ruchu pasażerskiego lub przyjmowania statków.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14504:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Statki żeglugi śródlądowej -- Przystanie oraz pomosty pływające na wodach śródlądowych -- Wymagania, próby
Data publikacji 31-05-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 18, Statków i Techniki Morskiej
Wprowadza EN 14504:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14504:2016-09 - wersja angielska
ICS 93.140