PN-EN 14492-2:2019-08 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki

Zakres

Niniejszy dokument ma zastosowanie do projektowania, informacji dotyczących użytkowania, konserwacji i badań mechanicznie napędzanych wciągników, o zwartej lub otwartej konstrukcji, przejezdnych i nieprzejezdnych, dla których źródłem napędu jest silnik elektryczny, hydrauliczny lub pneumatyczny. Są one przeznaczone do podnoszenia i opuszczania ładunków zawieszonych na hakach lub innym urządzeniu chwytającym. Wciągniki mogą być stosowane na dźwignicach i innych maszynach, np. sprzęcie do układania i demontażu szyn, jednoszynowych przenośnikach lub samodzielnie.
Niniejszy dokument ma zastosowanie do następujących typów wciągników:
a) wciągnik linowy;
b) wciągnik łańcuchowy;
c) wciągnik pasowy, z wyjątkiem wciągników z cięgnami w postaci pasów stalowych;
d) wciągnik budowlany NGL łącznie z konstrukcjami nośnymi.
e) wciągarki wykorzystywane do podnoszenia.
Niniejszy dokument nie dotyczy następujących zagrożeń:
f) niniejszy dokument nie dotyczy zagrożeń związanych z wciągnikami budowlanymi do transportu towarów, jak określono w dyrektywie 2000/14/WE dotyczącej emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń;
g) niniejszy dokument nie dotyczy zagrożeń związanych z podnoszeniem ludzi.
Niniejszy dokument nie obejmuje wymagań dodatkowych dotyczących zagrożeń związanych ze stosowaniem wciągników w atmosferze zagrożonej wybuchem w pracach podziemnych. Zagrożenia znaczące objęte niniejszym dokumentem podano w Rozdziale 4. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do wciągników napędzanych mechanicznie, wyprodukowanych przed datą publikacji niniejszego dokument przez CEN.

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14492-2:2019-08 - wersja angielska
Tytuł Dźwignice -- Mechanicznie napędzane wciągarki i wciągniki -- Część 2: Mechanicznie napędzane wciągniki
Data publikacji 08-08-2019
Liczba stron 138
Grupa cenowa XB
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 101, Dźwignic, ich Zespołów i Części
Wprowadza EN 14492-2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14492-2+A1:2010 - wersja polska, PN-EN 14492-2+A1:2010/AC:2014-07 - wersja polska
ICS 53.020.20