PN-EN 14458:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Wizjery o wysokiej skuteczności przeznaczone do stosowania w hełmach ochronnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania minimalne dla wizjerów zaprojektowanych specjalnie do stosowania jedynie w hełmach ochronnych, np. w hełmach strażackich zgodnych z EN 443, EN 16471 i EN 16473 oraz w hełmach przemysłowych o wysokiej skuteczności zgodnych z EN 14052. Wizjery te mogą być zamocowane na stałe na hełmie lub być z niego zdejmowane.
W niniejszym dokumencie opisano trzy typy wizjerów w dwóch rodzajach.
Dwa rodzaje wizjerów to:
— osłony twarzy zapewniające ochronę oczu i twarzy, oraz
— osłony oczu, która są krótsze i zapewniają efektywną ochronę jedynie dla oczu.
Trzy typy wizjerów to:
— wizjery do zastosowań ogólnych: osłony oczu i osłony twarzy zapewniające odporność i/lub ochronę przed zagrożeniami mechanicznymi, płynnymi substancjami chemicznymi i typowymi zagrożeniami fizycznymi;
— wizjery o podwyższonych właściwościach termicznych: osłony twarzy, które dodatkowo zapewniają odporność i/lub ochronę przed wyższymi niż zwykle spotykane poziomami ciepła i płomienia;
— wizjery siatkowe: osłony oczu i osłony twarzy, które zawierają część przezierną z siatki, dla których poziomy skuteczności zdefiniowane są w EN 1731. Inne dodatkowe wymagania mechaniczne dla tych osłon opisano w niniejszej Normie Europejskiej.
Wizjery nie są przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami dymem i gazami / oparami.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wizjerów do stosowania podczas uprawiania sportu, wizjerów z cechami korekcji oraz gogli, które są stosowane wraz z hełmem ochronnym.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14458:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu -- Wizjery o wysokiej skuteczności przeznaczone do stosowania w hełmach ochronnych
Data publikacji 03-10-2018
Liczba stron 41
Grupa cenowa S
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 14458:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14458:2006 - wersja polska
ICS 13.340.20