PN-EN 14399-8:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8: System HV -- Zestawy śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono, łącznie z EN 14399-1 i EN 14399-2, wymagania dla wysokiej wytrzymałości śrub i nakrętek konstrukcyjnych systemu HV odpowiednich do połączeń sprężanych z dużym wymiarem pod klucz, z gwintem od M12 do M36 włącznie i klasy własności 10.9/10.
Zestawy śrubowe (łącznie ze śrubami pasowanymi o nominalnej średnicy trzpienia d + 1 mm) zgodne z niniejszym dokumentem zostały zaprojektowane do umożliwienia sprężania co najmniej 0,7 fub ×As1) zgodnie z EN 1993-1-8 (Eurocod 3) i w celu uzyskania plastyczności przeważnie poprzez odkształcenie plastyczne współpracujących gwintów. W tym celu części mają następujące charakterystyki:
- wysokość nakrętki w przybliżeniu 0,8 D;
- śruba z krótkim gwintem.
Zestawy śrubowe zgodne z niniejszym dokumentem zawierają podkładki zgodne z EN 14399-6.
UWAGA Zwrócono uwagę na ważność zapewnienia, że w celu uzyskania zadowalających wyników zestawy śrubowe są prawidłowo używane. Jako zalecenie dotyczące prawidłowego użycia powołano EN 1090-2.
Wymagania ogólne i wymagania dotyczące odpowiedniości sprężenia są określone w EN 14399-2.
Długości zacisków i długości uchwytów dla zestawów śrubowych podano w normatywnym Załączniku A.
1) fub jest nominalną wytrzymałością na rozciąganie (Rm) a As jest obszarem naprężenia w śrubie.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14399-8:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń sprężanych -- Część 8: System HV -- Zestawy śruby pasowanej z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej
Data publikacji 29-10-2018
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 236, Części Złącznych i Narzędzi Montażowych
Wprowadza EN 14399-8:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14399-8:2008 - wersja polska
ICS 21.060.01