PN-EN 14384:2005 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 14384:2009 - wersja polska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Hydranty nadziemne

Zakres

Podano wymagania, metody badań, znakowanie i ocenę zgodności stosowane do hydrantów nadziemnych przeznaczonych do zwalczania pożaru: zainstalowanych w sieci rozprowadzania wody, o średnicach nominalnych DN 80 i DN 100, odpowiednich dla dopuszczalnego ciśnienia roboczego, PFA, 16 bar, z urządzeniem lub bez urządzenia odwadniającego, z jednym lub dwoma wylotami - zgodnymi z wymaganiami krajowymi, posiadającymi zawór wzniosowy z wrzecionem gwintowym lub zawór zasuwowy

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14384:2005 - wersja angielska
Tytuł Hydranty nadziemne
Data publikacji 15-11-2005
Data wycofania 31-03-2009
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 244, Sprzętu, Środków i Urządzeń Ratowniczo - Gaśniczych
Wprowadza EN 14384:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 13.220.10
Zastąpiona przez PN-EN 14384:2009 - wersja polska