PN-EN 14307:2016-04 - wersja francuska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wyrobów z pianki z polistyrenu ekstrudowanego produkowanych fabrycznie, stosowanych do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych w zakresie temperatury stosowania od około - 180 °C do + 75 °C.
Poniżej temperatury stosowania - 50 °C są zalecane specjalne badania dotyczące odpowiedniości wyrobu do zamierzonego zastosowania (np. skraplanie tlenu). We wszystkich przypadkach zaleca się wzięcie pod uwagę porad producenta.
Wyroby są wytwarzane w postaci płyt z okładzinami lub bez nich, otulin, segmentów i wyrobów prefabrykowanych.
W niniejszej Normie Europejskiej opisano charakterystyki wyrobu i podano procedury badania, oceny zgodności, znakowania i etykietowania.
Wyroby, których dotyczy niniejsza Norma Europejska, są stosowane także w prefabrykowanych systemach izolacji cieplnej i płytach warstwowych; właściwości użytkowe systemów zawierających te wyroby nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.
W niniejszej Normie Europejskiej nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaki powinien być osiągnięty, aby wyrób wykazał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy do danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub zapytaniach ofertowych.
Wyroby o deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C większym niż 0,060 W/(m·K) nie mieszczą się w zakresie niniejszej normy.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wyrobów izolacyjnych przeznaczonych do izolacji konstrukcji budowli, ani do izolacji akustycznej.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14307:2016-04 - wersja francuska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja
Data publikacji 03-09-2018
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 14307:2015 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14307+A1:2013-07 - wersja angielska
ICS 91.100.60