PN-EN 14254:2009 - wersja polska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek innych niż krew

Zakres

Określono wymagania i metody badań próżniowych i niepróżniowych pojemników jednorazowego użytku przeznaczonych przez wytwórców do pobierania i przechowywania pierwotnych próbek innych niż próbki krwi ludzkiej, przeznaczonych do badań diagnostycznych in vitro

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14254:2009 - wersja polska
Tytuł Wyroby medyczne do diagnostyki in vitro -- Pojemniki jednorazowego użytku do pobierania od ludzi próbek innych niż krew
Data publikacji 02-04-2009
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 300, Medycznych Badań Laboratoryjnych In Vitro
Wprowadza EN 14254:2004 [IDT]
Dyrektywa 98/79/EC
Zastępuje PN-EN 14254:2005 - wersja angielska
ICS 11.100.10