PN-EN 14243-2:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Materiały uzyskiwane z zużytych opon – Część 2: Granulaty i proszki -- Metody określania ich składu ziarnowego i zanieczyszczeń, łącznie z zawartością zanieczyszczeń stalowych i tekstylnych

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody badań stosowanych dla określenia składu ziarnowego granulatów i proszków, produkowanych ze wszystkich rodzajów zużytych opon, na wszystkich etapach procesu obróbki, jak również dla określenia zawartości zanieczyszczeń (łącznie z zawartością zanieczyszczeń stalowych i tekstylnych).
W celu określania składu ziarnowego i zanieczyszczeń opisano metody pobierania próbek i przygotowania reprezentatywnej próbki, w oparciu o plan pobierania próbek.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14243-2:2019-04 - wersja angielska
Tytuł Materiały uzyskiwane z zużytych opon – Część 2: Granulaty i proszki -- Metody określania ich składu ziarnowego i zanieczyszczeń, łącznie z zawartością zanieczyszczeń stalowych i tekstylnych
Data publikacji 15-04-2019
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN 14243-2:2019 [IDT]
ICS 83.160.01