PN-EN 14227-3:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 3: Mieszanki na popiołach lotnych

Zakres

Norma określa mieszanki na popiołach lotnych, używane do budowy dróg, płyt lotniskowych i innych terenów komunikacyjnych oraz określa wymagania dla składników mieszanek, składu i klasyfikacji laboratoryjnie wykonywanych. Norma odnosi się do popiołów krzemianowych i wapiennych zgodnie z EN 14227-4. Jeśli popioły zawierają cement lub drogowe lepiszcze hydrauliczne, stosuje się EN 197-1 lub ENV 13282 odnosząc odpowiednio do norm prEN 14227-1 i prEN 14227-5

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14227-3:2005 - wersja francuska
Tytuł Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 3: Mieszanki na popiołach lotnych
Data publikacji 15-03-2005
Data wycofania 06-08-2007
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14227-3:2004 [IDT]
ICS 93.080.20