PN-EN 14227-14:2006 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi

Zakres

Określono stabilizację dróg, płyt lotniskowych i innych terenów komunikacyjnych popiołami lotnymi. Określono wymagania dla ich składników, składu i laboratoryjnie sklasyfikowanych właściwości użytkowych. Norma dotyczy stabilizacji krzemionkowymi lub wapiennymi popiołami lotnymi zgodnie z 14227-4. Nie dotyczy stabilizacji popiołami będącymi częścią cementu lub spoiwa hydraulicznego drogowego zgodnie z EN 197-1 lub ENV 13282, których własciwości podano odpowiednio w EN 14227-10 i EN 14227-13

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14227-14:2006 - wersja francuska
Tytuł Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacja -- Część 14: Grunty stabilizowane popiołami lotnymi
Data publikacji 15-08-2006
Data wycofania 22-12-2015
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 14227-14:2006 [IDT]
ICS 93.080.20