PN-EN 14216:2015-09 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Cement -- Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zdefiniowano i podano wymagania dotyczące sześciu odrębnych cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji i ich składników. Definicja każdego cementu obejmuje proporcje, w jakich składniki są zestawiane w celu wytworzenia tych odrębnych wyrobów, występujących w pojedynczej klasie wytrzymałości i wykazujących ograniczoną wartość ciepła hydratacji. Definicja obejmuje zarówno wymagania, jakie powinny spełniać składniki, jak i wymagania mechaniczne, fizyczne i chemiczne, oraz wymagania dotyczące ciepła hydratacji tych wyrobów. W niniejszej Normie Europejskiej ustalono także kryteria zgodności i związane z nimi zasady. Podano również niezbędne wymagania dotyczące trwałości.
Poza określonymi wymaganiami może być pomocna wymiana dodatkowych informacji między producentem i użytkownikiem cementu. Procedury takiej wymiany informacji nie zostały uwzględnione w niniejszej Normie Europejskiej, lecz zaleca się, aby były zgodne z normami lub przepisami krajowymi, lub mogły je uzgodnić zainteresowane strony.
UWAGA 1 Jeżeli nie postanowiono inaczej, słowo „cement” w niniejszej Normie Europejskiej jest używane w odniesieniu do cementu specjalnego o bardzo niskim cieple hydratacji.
UWAGA 2 Ryzyko wczesnego termicznego pękania betonu zależy od właściwości i wykonania, a zatem jest zależne także od czynników innych niż ciepło hydratacji cementu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14216:2015-09 - wersja polska
Tytuł Cement -- Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów specjalnych o bardzo niskim cieple hydratacji
Data publikacji 18-10-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 196, Cementu i Wapna
Wprowadza EN 14216:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 14216:2005 - wersja polska
ICS 91.100.10