PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano wymagania i metody badań będących przedmiotem obrotu estrów metylowych kwasów tłuszczowych (zwane dalej FAME) przeznaczonych do stosowania zarówno jako paliwo w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i do zastosowań grzewczych 100 % FAME, albo jako komponent paliw destylatowych do silników samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) spełniających wymagania EN 590 oraz do zastosowań grzewczych. Użycie 100 % FAME jako paliwa jest właściwe w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) oraz do zastosowań grzewczych zaprojektowanych lub odpowiednio przystosowanych do zasilania 100 % FAME.

UWAGA Dla celów niniejszej Normy Europejskiej terminy „% (m/m)” oraz „% (V/V)” oznaczają, odpowiednio, ułamek masowy, μ, i ułamek objętościowy, φ.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14214+A2:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Ciekłe przetwory naftowe -- Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME) do użytku w silnikach samochodowych o zapłonie samoczynnym (Diesla) i zastosowań grzewczych -- Wymagania i metody badań
Data publikacji 29-05-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 222/PK 1, Paliw Płynnych
Wprowadza EN 14214:2012+A2:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14214+A1:2014-04 - wersja angielska, PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11 - wersja angielska, PN-EN 14214+A1:2014-04 - wersja polska, PN-EN 14214+A1:2014-04/AC:2014-11 - wersja polska
ICS 75.160.20