PN-EN 14175-3:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Wyciągi laboratoryjne -- Część 3: Metody badania typu

Zakres

W niniejszym dokumencie przedstawiono metody badania typu pod kątem bezpieczeństwa i właściwości użytkowych wyciągów laboratoryjnych podłączonych do systemu wentylacji wylotowej. Stosowne wymagania podano w EN 14175-2.
Terminy i ich definicje podano w EN 14175-1. Wymagania bezpieczeństwa i wydajności wyciągów laboratoryjnych podano w EN 14175-2. Metody badań na stanowisku pracy wyciągów laboratoryjnych podano w EN 14175-4. Badania typu i badania na stanowisku pracy wyciągów laboratoryjnych o zmiennej objętości przepływu powietrza (VAV) podano w EN 14175-6 oraz dodatkowo w tej normie. Wymagania dla wyciągów laboratoryjnych do obciążeń wysokotemperaturowych oraz kwasowych podano w EN 14175-7.
Do testowania wyciągów laboratoryjnych do filtracji recyrkulacyjnej stosuje się EN 17242: .
Badanie komór bezpiecznej pracy mikrobiologicznej zgodnie z EN 12469.

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14175-3:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Wyciągi laboratoryjne -- Część 3: Metody badania typu
Data publikacji 15-07-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 14175-3:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14175-3:2006 - wersja polska
ICS 71.040.10