PN-EN 14067-5+A1:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach

Zakres

Opisano zmiany ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz pojazdu spowodowane oddziaływaniem sił aerodynamicznych powstających podczas przejazdu pociągu przez tunel. Podano metodologie obliczania zmian ciśnienia w zależności od długości tunelu i konfiguracji mijających się pociągów. Przedstawiono wykresy i równania opisujące zmiany ciśnienia w zależności od stopnia uszczelnienia ciśnieniowego pojazdu. Zmieniono informacyjny Załącznik ZA dotyczący powiązań niniejszej EN z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy 2008/57/WE z 17 czerwca 2008 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei we Wspólnocie, zastępującej dyrektywy 96/48/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i 2001/16/WE w sprawie interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 83,80  PLN Z VAT: 103,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14067-5+A1:2011 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 5: Wymagania i procedury badań oddziaływań aerodynamicznych w tunelach
Data publikacji 11-03-2011
Liczba stron 35
Grupa cenowa Q
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14067-5:2006+A1:2010 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 14067-5:2006 - wersja angielska
ICS 45.060.01, 93.060