PN-EN 14067-4+A1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 4: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych na szlaku

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy wymagań, procedur badań aerodynamicznych na szlaku i oceny zgodności. Przedmiotem niniejszej normy są zagadnienia obciążeń aerodynamicznych oraz oporu ruchu, podczas gdy temat oceny oddziaływania wiatru bocznego jest przedmiotem EN 14067-6. Niniejsza Norma Europejska odnosi się do zagadnień związanych z taborem szynowym i infrastrukturą. Nie ma ona zastosowania do wagonów towarowych. Ma zastosowanie do eksploatacji kolejowej, w której stosowane są skrajnie GA, GB i GC zgodnie z EN 15273. Metodologia przedstawionych procedur badań może być przystosowana do kolei o różnych szerokościach toru.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14067-4+A1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Aerodynamika -- Część 4: Wymagania i procedury badań aerodynamicznych na szlaku
Data publikacji 01-03-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14067-4:2013+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14067-4:2013-12 - wersja angielska
ICS 45.060.01