PN-EN 14064-1:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wdmuchiwanych wyrobów z wełny mineralnej w postaci niezwiązanej do zastosowania in situ na strychach/poddaszach, w murowanych ścianach szczelinowych i konstrukcjach szkieletowych.
Niniejsza Norma Europejska jest specyfikacją wyrobów izolacyjnych przed zastosowaniem. Opisano w niej charakterystyki wyrobu, procedury badania, znakowania i etykietowania.
W niniejszym dokumencie nie określono wymaganego poziomu danej właściwości, jaki powinien być osiągnięty, aby wyrób wykazywał przydatność do określonego zastosowania. Wymagane poziomy dla danego zastosowania można znaleźć w przepisach lub normach niesprzecznych.
UWAGA W celu uniknięcia penetracji wody w ścianach murowanych mogą być potrzebne specjalne badania dostosowane do lokalnego klimatu.
Niniejszy dokument nie obejmuje fabrycznie wytworzonych wyrobów do izolacji cieplnej z wełny mineralnej (MW) lub wyrobów in situ, przeznaczonych do stosowania jako izolacja wyposażenia budowli i instalacji przemysłowych.
Wyroby o deklarowanym oporze cieplnym, mniejszym niż 0,25 m2·K/W lub deklarowanym współczynniku przewodzenia ciepła w temperaturze 10 °C większym niż 0,060 W/(m·K), nie mieszczą się w zakresie niniejszego dokumentu.
W niniejszym dokumencie nie uwzględniono wyrobów przeznaczonych do stosowania jako izolacja od dźwięków powietrznych i do pochłaniania akustycznego.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14064-1:2018-12 - wersja angielska
Tytuł Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci niezwiązanej formowane in situ -- Część 1: Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej, przed ich zastosowaniem
Data publikacji 07-12-2018
Liczba stron 59
Grupa cenowa U
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 211, Wyrobów do Izolacji Cieplnej w Budownictwie
Wprowadza EN 14064-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 14064-1:2012/Ap1:2015-03 - wersja polska, PN-EN 14064-1:2012 - wersja polska
ICS 91.100.60