PN-EN 14033-4:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 4: Wymagania techniczne dla ruchu, przemieszczania i pracy dla kolei miejskiej

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
Niniejszy dokument dotyczy wymagań technicznych, minimalizujących szczególne zagrożenia kolejowe związane z maszynami do budowy i utrzymania toru – odtąd określanymi jako maszyny przeznaczone do użytku w miejskim transporcie szynowym. Zagrożenia te mogą powstać podczas uruchamiania, eksploatacji i utrzymania maszyn, jeśli są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacją podaną przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wymagania Niniejszej Normy zmieniają te z serii od EN 14033-1 do -3, jakie są wymagane dla użytkowania maszyny na kolei miejskiej. W przypadku, gdy maszyna jest zaprojektowana i przeznaczona do użytku na kolei i kolei miejskiej, wymagana będzie zgodność z najbardziej uciążliwymi warunkami podanymi w normach od EN 14033-1 do -3 i EN 14033-4.
Niniejszy dokument nie dotyczy:
– wymagań dotyczących jakości pracy lub wydajności maszyny;
– przemieszczania się i pracy bez poruszania się po torach;
– szczególnych wymagań ustalonych przez właściciela maszyny i/lub firmę obsługującą maszyny, które będą przedmiotem negocjacji między producentem a zarządcą kolei miejskiej;
Niniejszy dokument nie ustanawia dodatkowych wymagań dla następujących elementów:
– zasad działania w warunkach szczególnych, np. w warunkach zagrożenia wybuchem;
– zagrożenia spowodowanego przyczynami naturalnymi, np. trzęsienie ziemi, piorun, powódź;
– metod pracy;
– obsługi w trudnych warunkach pracy wymagających specjalnych środków bezpieczeństwa, np. praca w tunelach lub wykopach, ekstremalnych warunkach środowiskowych takich jak: mróz, wysokie temperatury, środowisko korozyjne, środowisko tropikalne, środowisko zanieczyszczające, silne pola magnetyczne;
– zagrożeń mogących wystąpić gdy maszyna jest używana do obsługi podwieszonych ładunków, które swobodnie mogą się kołysać.
Inne maszyny do budowy i utrzymania torów stosowane na torach kolejowych są przedmiotem innych Norm Europejskich, patrz Załącznik B.
1.2 Zakres systemów kolei miejskiej
Systemy kolei miejskiej obejmują systemy transportu miejskiego (UGT) i mogą obejmować inne systemy kolejowe wyłączone z zakresu dyrektywy w sprawie interoperacyjności 2008/57/WE [art. 1.3 lit. a) i b)] 1. Systemy transportu miejskiego (UGT), które obejmują metro, tramwaje i kolej lekką, definiuje się jako systemy transportu publicznego stale prowadzone co najmniej jedną szyną, przeznaczone do świadczenia lokalnych, miejskich i podmiejskich usług pasażerskich przez pojazdy samobieżne i eksploatowane w ogólnym ruchu drogowym i pieszym lub z niego wydzielone.
Kategorie miejskich systemów kolejowych obejmują:
– (I) Metro: systemy UGT działają na podstawie własnego prawa drogowego i są wydzielone z ogólnego ruchu drogowego i pieszego. Są więc przeznaczone do eksploatacji w tunelu, wiaduktach lub na poziomie powierzchni, ale fizycznie oddzielone w sposób wykluczający przypadkowy dostęp. W różnych częściach świata systemy metra są również znane jako metro lub kolej podziemna. Systemy kolejowe ze szczególnymi problemami konstrukcyjnymi eksploatowane na wydzielonym torze jezdnym (np. kolej jednoszynowa, kolej zębata), są również traktowane jak Metro, o ile są wyznaczone jako część miejskiej sieci transportu publicznego.
– (II) Tramwaje: systemy UGT nie są wydzielone z ogólnego ruchu drogowego i pieszego, które dzielą swoją drogę z ogólnym ruchem drogowym i/lub pieszym, a zatem mają umocowanie w odpowiednich krajowych przepisach o ruchu drogowym (kodeks drogowy
i szczegółowe opracowania).
– (III) Kolej lekka: Kolej lekka definiowana jest jako system UGT eksploatowany w częściach systemu wydzielonego z ruchu drogowego i pieszego, oraz w częściach systemu z wydzielonym pasem drogi. Wydzielenie może obejmować niektóre odcinki linii, w których przypadkowy dostęp jest wykluczony.
(....)

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 14033-4:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Maszyny do budowy i utrzymania toru -- Część 4: Wymagania techniczne dla ruchu, przemieszczania i pracy dla kolei miejskiej
Data publikacji 01-03-2019
Liczba stron 26
Grupa cenowa M
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 14033-4:2019 [IDT]
ICS 45.120, 93.100