PN-EN 1401-1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dla rur o ściance litej, gładkiej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni wytłoczonej z tego samego materiału na całej ściance, kształtek i systemu przewodów rurowych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji:
- zakopanych w ziemi na zewnątrz konstrukcji budynku (kod obszaru zastosowania "U"), oraz
- zarówno zakopanych w ziemi, w obrębie struktury budynku, jak i poza nim (kod obszaru zastosowania "UD")
UWAGA 1 Ma to odzwierciedlenie w cechowaniu produktów symbolem "U" i "UD".
Podano również parametry badania dla metod badań powołanych w niniejszym dokumencie.
UWAGA 2 Rury wielowarstwowe o różnym składzie na całej ściance i spienione rury rdzeniowe objęte są EN 13476-2 [1].
Niniejszy dokument dotyczy zakresu rozmiarów nominalnych, zakresu serii rur i kształtek oraz zakresu klas sztywności i podaje zalecenia dotyczące kolorów.
UWAGA 3 Nabywca lub opracowujący specyfikację jest odpowiedzialny za wybór w tym zakresie z uwzględnieniem swoich szczególnych wymagań i odpowiednich przepisów krajowych oraz wytycznych instalowania i przepisów technicznych.
Ma zastosowanie do rur i kształtek z PVC-U, ich połączeń i do połączeń z elementami wykonanymi z innych tworzyw sztucznych i materiałów nie tworzywowych przeznaczonych do stosowania w zakopanych systemach przewodów rurowych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji.
UWAGA 4 Rury, kształtki i inne elementy zgodne z którąkolwiek z norm wyrobu z tworzy sztucznych wymienionych w Załączniku C można stosować z rurami i kształtkami zgodnymi z niniejszym dokumentem pod warunkiem, że są one zgodne z wymaganiami dotyczącymi wymiarów połączeń podanymi w Rozdziale 7 i wymaganiami z Tablicy 16.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1401-1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu
Data publikacji 31-07-2019
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 140, Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych
Wprowadza EN 1401-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 1401-1:2009 - wersja polska
ICS 93.030, 23.040.05