PN-EN 13986+A1:2015-06 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

Zakres

Zdefiniowano płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie i określono ich istotne właściwości oraz podano odpowiednie metody badawcze do oznaczania tych właściwości dla płyt drewnopochodnych niewykończonych powłokami, oklejanych, fornirowanych lub powlekanych:
• jako elementy konstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych;
• jako elementy konstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego (lub zewnętrznego w miejscach osłoniętych) w warunkach wilgotnych;
• jako elementy konstrukcyjne do użytkowania w warunkach zewnętrznych;
• jako elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych;
• jako elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego (lub zewnętrznego w miejscach osłoniętych) w warunkach wilgotnych;
• jako elementy niekonstrukcyjne do użytkowania w warunkach zewnętrznych;
• jako konstrukcyjne poszycie podłogi na legarach do użytkowania w warunkach suchych, wilgotnych lub zewnętrznych;
• jako konstrukcyjne poszycie dachu na belkach do użytkowania w warunkach suchych, wilgotnych lub zewnętrznych;
• jako konstrukcyjne poszycie ściany szkieletowej do użytkowania w warunkach suchych, wilgotnych lub zewnętrznych.
Powyższy podział uwzględniono przy ocenie zgodności i w wymaganiach dotyczących oznakowania tych wyrobów.
Niniejsza norma obejmuje płyty drewnopochodne w postaci płyt z drewna litego, LVL, sklejki, płyt OSB, płyt wiórowych wiązanych żywicą klejową lub cementem zwykłym, płyt pilśniowych formowanych na mokro (twardych, półtwardych, porowatych) i płyt pilśniowych formowanych na sucho (MDF) do stosowania w budownictwie. Płyty te mogą zawierać środki chemiczne poprawiające ich reakcję na ogień i odporność na czynniki biologiczne, np. grzyby lub owady.
Niniejszy dokument nie dotyczy płyt drewnopochodnych w zastosowaniach poza budowlanych.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13986+A1:2015-06 - wersja angielska
Tytuł Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie - Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie
Data publikacji 11-06-2015
Liczba stron 70
Grupa cenowa V
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 13986:2004+A1:2015 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13986:2006 - wersja polska
ICS 79.060.01