PN-EN 13963:2005 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań

Zakres

Podano wymagania dotyczące: materiałów łączących i taśm papierowych do zastosowania z tynkiem gipsowym odpowiadającym wymaganiom EN 520, wyrobów z wtórnej obróbki płyt i płyt gipsowo-kartonowych ze wzmocnieniem włóknistym. Niniejsza norma obejmuje: reakcję na ogień, wytrzymałość na zginanie do oznaczania zgodnie z odpowiednimi europejskimi metodami badań, obejmuje także dodatkowe właściwości techniczne wymagane przez przemysł konstrukcyjny - budowlany. Zapewniono ocenę zgodności wyrobu, zgodnie z niniejszym dokumentem. Zawarto załącznik A, który określa procedurę pobierania próbek przeznaczonych do badania

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13963:2005 - wersja francuska
Tytuł Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań
Data publikacji 15-08-2005
Data wycofania 13-06-2008
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 194, Gipsu i Wyrobów z Gipsu
Wprowadza EN 13963:2005 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
ICS 91.100.10