PN-EN 13911:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badań kominiarek dla strażaków

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono minimalne wymagania bezpieczeństwa i metody badań kominiarek strażackich noszonych przez strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych w celu ochrony przed ciepłem i ogniem. Norma ta ma zastosowanie wyłącznie w przypadkach, gdy jest także noszona odzież ochronna (EN 469), aparat oddechowy (EN 136 i 137) i hełm (EN 443).

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13911:2017-10 - wersja angielska
Tytuł Odzież ochronna dla strażaków -- Wymagania i metody badań kominiarek dla strażaków
Data publikacji 11-10-2017
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
Wprowadza EN 13911:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13911:2006 - wersja polska
ICS 13.340.10