PN-EN 13880-6:2019-05 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania

Zakres

W niniejszym dokumencie opisano metodę przygotowania reprezentatywnej próbki do badań mas uszczelniających stosowanych w połączeniach w nawierzchniach betonowych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do transportu.

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13880-6:2019-05 - wersja angielska
Tytuł Zalewy szczelin na gorąco -- Część 6: Metoda przygotowania próbek do badania
Data publikacji 10-05-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13880-6:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13880-6:2004 - wersja angielska
ICS 93.080.20