PN-EN 13877-2:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13877-2:2013-08 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Nawierzchnie betonowe -- Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych

Zakres

Norma jest odpowiednia dla nawierzchni betonowych układanych na placu budowy i zagęszczanych przez wibrowanie. Dotyczy także chudego betonu i warstwy wyrównawczej zagęszczonej przez wibrowanie. Norma odnosi się do dróg, autostrad i lotnisk, ulic dla pieszych, dróg rowerowych, placów składowych i ogólnie do wszelkich konstrukcji drogowych

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13877-2:2007 - wersja polska
Tytuł Nawierzchnie betonowe -- Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych
Data publikacji 14-02-2007
Data wycofania 21-08-2013
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
Wprowadza EN 13877-2:2004 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13877-2:2005 - wersja angielska
ICS 93.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 13877-2:2013-08 - wersja angielska