PN-EN 13848-1:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 1: Charakterystyka geometrii toru

Zakres

W niniejszym dokumencie podano definicje podstawowych parametrów geometrii toru i określono minimalne wymagania dotyczące pomiarów oraz metod analizy. Celem jest umożliwienie uzyskania porównywalnych wyników z różnych systemów pomiarowych. Niniejszy dokument nie ma zastosowania do Systemów Kolei Miejskiej.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13848-1:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Kolejnictwo -- Tor -- Jakość geometryczna toru -- Część 1: Charakterystyka geometrii toru
Data publikacji 11-06-2019
Liczba stron 52
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13848-1:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13848-1+A1:2008 - wersja angielska
ICS 93.100