PN-EN 13749:2011 - wersja polska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono metody, które należy stosować dla osiągnięcia zadawalającej konstrukcji ram wózków, i uwzględniono procedury projektowania, metody oceny, weryfikację oraz wymagania dotyczące jakości produkcji. Ograniczono ją do wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków, uwzględniając belki bujakowe i korpusy maźnic. Dla celów niniejszej Normy Europejskiej przyjęto te terminy, aby objąć nią wszystkie funkcjonalne mocowania, np. wsporniki tłumików.

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13749:2011 - wersja polska
Tytuł Kolejnictwo -- Zestawy kołowe i wózki -- Metody określania wymagań konstrukcyjnych dla ram wózków
Data publikacji 16-10-2018
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 138, Kolejnictwa
Wprowadza EN 13749:2011 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
Zastępuje PN-EN 13749:2005 - wersja angielska
ICS 45.040