PN-EN 13727+A1:2014-02 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13727+A2:2015-12 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Zakres

Określono metodę badania i minimalne wymagania dotyczące działania bakteriobójczego chemicznych produktów dezynfekcyjnych i antyseptycznych, które mają jednorodną, fizycznie trwałą postać, kiedy są rozcieńczone wodą twardą lub - w przypadku produktów gotowych do użytku - wodą. Produkty można badać tylko w stężeniu 80 % lub niższym (97 % przy metodzie zmodyfikowanej dla specjalnych zastosowań), ponieważ dodanie organizmów testowych i substancji obciążającej zawsze powoduje pewne rozcieńczenie. Odniesiono się do produktów stosowanych w obszarze medycznym do higienicznej dezynfekcji rąk metoda wcierania, higienicznego mycia rąk, chirurgicznej dezynfekcji rąk metoda wcierania, chirurgicznego mycia rąk, do dezynfekcji narzędzi przez zanurzenie oraz dezynfekcji powierzchni za pomocą przecierania, spryskiwania, zalewania i innych sposobów. Odniesiono się do obszarów i sytuacji, w których dezynfekcja lub antyseptyka jest wskazana ze względów medycznych. Takie sytuacje występują w czasie opieki nad pacjentem, na przykład: - w szpitalach, w zakładach opieki medycznej i gabinetach dentystycznych; - w przychodniach szkolnych, żłobkach i przedszkolach oraz domach opieki; oraz mogą występować w miejscu pracy i w domu. Mogą również dotyczyć zakładów usługowych takich jak pralnie i kuchnie, dostarczających produkty bezpośrednio do pacjentów.
UWAGA 1 Opisana metoda jest przeznaczona do określania działania postaci handlowej lub działania substancji aktywnych w warunkach stosowania.
UWAGA 2 Metoda ta odpowiada badaniu fazy 2, etapu 1.
UWAGA 3 W EN 14885 określono szczegółowe wzajemne powiązania różnych badań i "zaleceń stosowania"

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13727+A1:2014-02 - wersja angielska
Tytuł Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania bakteriobójczego działania w obszarze medycznym -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)
Data publikacji 13-02-2014
Data wycofania 18-12-2015
Liczba stron 54
Grupa cenowa U
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 296, Dezynfekcji i Antyseptyki
Wprowadza EN 13727:2012+A1:2013 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13727:2012 - wersja polska, PN-EN 13727:2012 - wersja angielska
ICS 11.080.20
Zastąpiona przez PN-EN 13727+A2:2015-12 - wersja angielska, PN-EN 13727+A2:2015-12 - wersja polska