PN-EN 13611:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN
Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa, konstrukcji i eksploatacji oraz badania urządzeń zabezpieczających, sterujących (zwanych dalej sterownikami) dla palników i odbiorników spalających jedno lub więcej paliw gazowych lub paliwa płynne. Niniejsza Norma Europejska dotyczy sterowników, dla których deklarowane maksymalne ciśnienie wlotowe wynosi do 500 kPa włącznie, a wymiar przyłącza do DN 250 włącznie.
W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania ogólne dla następujących sterowników:
- automatycznych zaworów odcinających;
- układów automatycznego sterowania palnikiem;
- urządzeń nadzoru płomienia;
- sterowników stosunku gaz/powietrze;
- regulatorów ciśnienia;
- kurków ręcznych;
- termostatów mechanicznych;
- sterowników wielofunkcyjnych;
- czujników ciśnienia;
- układów kontroli zaworu;
- automatycznych zaworów odpowietrzających.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy funkcji sterujących nie objętych normami szczególnymi sterowania dla palników i odbiorników spalających jedno lub więcej paliw gazowych lub paliwa płynne.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy także akcesoriów zabezpieczających oraz ciśnieniowych o iloczynie maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia PS i objętości V mniejszym niż 600 000 kPa · dm³ (6 000 bar · L) lub o iloczynie PS i DN mniejszym niż 300 000 kPa (3 000 bar).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy sterowników zasilanych AC i DC (sterowniki zasilane przez autonomiczny system baterii, systemy baterii dla urządzeń przenośnych lub systemy przeznaczone do podłączenia do sieci DC, patrz Załącznik I).
Niniejsza Norma Europejska dotyczy funkcji resetowania stosowanych przy resecie zablokowania, na przykład z powodu awarii zapłonu lub temperaturowego wyłączenia w palnikach i urządzeniach (patrz Załącznik M).
W niniejszej Normie Europejskiej ustalono metodologię dla określania Poziomu Nienaruszalności Bezpieczeństwa (SIL) i określania Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (PL) (patrz Załącznik J, Załącznik K i Załącznik L).
Niniejsza Norma Europejska zawiera przewodnik dotyczący aspektów ochrony środowiska (patrz Załącznik N).
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy sterowników mechanicznych stosowanych do paliw olejowych.
Zabezpieczenia przeciwko wpływom otoczenia zewnętrznego (tj. zdolne do wytrzymania promieniowania UV, wiatru, deszczu, śniegu, osiadającego kurzu, kondensatu, lodu i szronu (patrz IEV 441-11-05:2005)), trzęsienia ziemi, pożaru) nie są objęte niniejszą normą.
Niniejsza Norma Europejska powinna być stosowana łącznie z normami szczególnymi sterowania (patrz Bibliografia).

* wymagane pola

Bez VAT: 247,90  PLN Z VAT: 304,92  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13611:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia zabezpieczające i sterujące do palników i odbiorników spalających paliwa gazowe i/lub płynne -- Wymagania ogólne
Data publikacji 04-07-2019
Liczba stron 155
Grupa cenowa XC
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 4, Użytkowania Gazu
Wprowadza EN 13611:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13611:2015-10 - wersja angielska, PN-EN 13611:2015-10/AC:2016-04 - wersja angielska
ICS 23.060.40