PN-EN 1359:2002 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Gazomierze -- Gazomierze miechowe

Zakres

Określono wymagania i badania dotyczące konstrukcji, działania i bezpieczeństwa gazomierzy miechowych, wyposażonych we współosiowy pojedynczy króciec lub dwa króćce przyłączeniowe, stosowanych do pomiaru objętości paliw gazowych, przy maksymalnym ciśnieniu roboczych do 1 bar i maksymalnym rzeczywistym strumieniu do 160 m3/h

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 1359:2002 - wersja francuska
Tytuł Gazomierze -- Gazomierze miechowe
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-03-2004
Liczba stron 72
Grupa cenowa W
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 1, Pomiarów i Oceny Jakości Paliw Gazowych
Wprowadza EN 1359:1998 [IDT]
Zastępuje PN-M-54832-02:1992/Az1:1995 - wersja polska, PN-M-54832-02:1992 - wersja polska
ICS 91.140.40