PN-EN 13541:2012 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Szkło w budownictwie -- Bezpieczne oszklenia -- Badanie i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji

Zakres

Niniejsza Norma Europejska określa metodę badania, wymagania i klasyfikację oszkleń odpornych na siłę eksplozji, przeznaczonych do stosowania w budownictwie. Oszklenie odporne na siłę eksplozji jest przeznaczone do zapewnienia odporności na wybuchy, z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi. Niniejsza Norma Europejska dotyczy metody badania na falę podmuchu powstającą przy zastosowaniu rury wytwarzającej falę uderzeniową lub podobnego urządzenia symulującego detonację materiału wybuchowego. Klasyfikacja dotyczy tylko badanego szkła o wymiarach około 1 m2. Bazując na teoretycznych rozważaniach i/lub pracach doświadczalnych, uzyskane wyniki można zastosować do oszacowania odporności na siłę eksplozji szkła o innych wymiarach. Uwaga 1 Klasy odporności nie są przypisane konkretnym sytuacjom. W każdym indywidualnym przypadku osoba sporządzająca specyfikacje powinna się konsultować, jeśli konieczne, korzystając z pomocy specjalistów z zakresu eksplozji. Uwaga 2 Ochrona zapewniana przez oszklenie odporne na eksplozję nie zależy tylko od samego wyrobu, ale również od przeznaczenia i od zamocowania szkła

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13541:2012 - wersja angielska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Bezpieczne oszklenia -- Badanie i klasyfikacja odporności na siłę eksplozji
Data publikacji 05-04-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 13541:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13541:2002 - wersja polska
ICS 13.230, 81.040.20