PN-EN 13480-6:2017-10/A1:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdziały 5.2.4, A.3.2.2, A.3.2.3, A.3.2.5.1, A.3.3.2, A.3.5.6.2 oraz Załącznik ZA.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13480-6:2017-10/A1:2019-07 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych
Data publikacji 30-07-2019
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-6:2017/A1:2019 [IDT]
ICS 23.040.01