PN-EN 13480-6:2012 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13480-6:2017-10 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych

Zakres

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące rurociągów przemysłowych położonych całkowicie pod ziemią lub częściowo pod ziemią i częściowo w rurach osłonowych lub podobnym zabezpieczeniu. Dokument ten stosuje się łącznie z pozostałymi sześcioma częściami normy EN 13480. Gdy rurociąg podziemny wykonany zgodnie z wymaganiami niniejszej normy łączy się z rurociągiem wykonanym według innych wymagań, np. rurociągiem przesyłowym, zaleca się, aby połączenie stanowił element separujący oba rurociągi, np. zawór odcinający lub regulacyjny. Zaleca się wykonanie tego połączenia w pobliżu granicy terenu przemysłowego, przy czym może się ono znajdować wewnątrz lub na zewnątrz tej granicy. Temperatura robocza do 75 °C. UWAGA Dla wyższych temperatur zaleca się stosowanie EN 13941+A1:2010, pamiętając o tym, że Komitet CEN/TC 107 zajmuje się tylko rurociągami preizolowanymi pracującymi w temperaturach do 140 °C, mającymi średnice do 800 mm, które stanowią najnowszy stan techniki tych wyrobów

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13480-6:2012 - wersja angielska
Tytuł Rurociągi przemysłowe metalowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dla rurociągów podziemnych
Data publikacji 04-10-2012
Data wycofania 16-10-2017
Liczba stron 37
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 210, Armatury Przemysłowej i Rurociągów Przemysłowych
Wprowadza EN 13480-6:2012 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13480-6:2010 - wersja polska, PN-EN 13480-6:2010/Ap1:2012 - wersja polska, PN-EN 13480-6:2010/Ap1:2012 - wersja polska, PN-EN 13480-6:2010 - wersja polska
ICS 23.040.01
Zastąpiona przez PN-EN 13480-6:2017-10 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 13480-6:2012/A1:2016-10E