PN-EN 13479:2017-08 - wersja niemiecka

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej podano charakterystyki wyrobu i metody badań/oceny dla spoiw (materiały dodatkowe do spawania są zdefiniowane w ISO/TR 25901) i topników stosowanych do spawania konstrukcji metalowych lub kompozytów metali oraz konstrukcji betonowych w pracach budowlanych.
Niniejsza norma nie obejmuje osłon gazowych i podkładek ceramicznych (zdefiniowanych w ISO/TR 25901).

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13479:2017-08 - wersja niemiecka
Tytuł Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali
Data publikacji 17-05-2019
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 13479:2017 [IDT]
Dyrektywa 305/2011
Zastępuje PN-EN 13479:2007 - wersja polska
ICS 25.160.20