PN-EN 13375:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki

Zakres

Niniejsza Norma Europejska jest jedną z serii norm stosowanych do elastycznych wyrobów wodochronnych betonowych obiektów mostowych i innych betonowych powierzchni przeznaczonych do ruchu pojazdów.
W niniejszym dokumencie opisano:
- skład, właściwości i procedurę przygotowawczą próbek bazowych do badań płyt betonowych;
- skład, właściwości i procedurę przygotowawczą różnych mieszanek bitumicznych na nawierzchnie;
- zasady przygotowania próbek.
systemów z wyrobem wodochronnym stosowanych do powierzchni betonowych i z warstwą asfaltu.
Dokument przedstawia w ogólnym zarysie przygotowanie próbek do badań systemów wodochronnych, które są przedstawione w innych normach badawczych.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13375:2019-06 - wersja angielska
Tytuł Elastyczne wyroby wodochronne -- Izolacja wodochronna betonowych płyt pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów -- Przygotowanie próbki
Data publikacji 26-06-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 214, Wyrobów Bitumicznych i Polimerowych do Izolacji Wodochronnych w Budownictwie
Wprowadza EN 13375:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13375:2006 - wersja polska
ICS 91.100.50