PN-EN 13374+A1:2019-02 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań

Zakres

Niniejszy dokument określa wymagania i metody badań tymczasowych systemów zabezpieczeń na krawędzi budynków stosowanych podczas budowy i konserwacji budynków oraz innych konstrukcji.
Niniejszy dokument dotyczy systemów zabezpieczeń krawędzi płaskich powierzchni oraz powierzchni nachylonych i określono w niej wymagania dla trzech klas tymczasowego zabezpieczenia krawędzi.
Odnośnie systemów zabezpieczeń krawędzi z funkcją wychwytującą (np. przy spadku lub ześlizgnięcia się po spadzistym dachu) w niniejszej normie określono wymagania dotyczące pochłaniania energii.
Niniejsza norma obejmuje systemy zabezpieczenia krawędzi, takie które mocowane są do konstrukcji albo inne, których umocowanie polega na sile ciężkości i tarciu o płaską powierzchnię.
Norma nie zawiera wymagań dla systemów zabezpieczeń krawędzi przeznaczonych do:
— zabezpieczeń przed uderzeniami pojazdów i innych urządzeń przejezdnych,
— zabezpieczeń przed zsypywanie się luźnych materiałów sypkich, śniegu itp.,
— zabezpieczeń obszarów dostępnych dla wszystkich.
Niniejsza norma nie obejmuje zabezpieczeń bocznych na rusztowaniach zgodnych z EN 12811-1 i EN 1004.
UWAGA: Norma ta nie wyklucza stosowania tych systemów na tymczasowych konstrukcjach.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 13374+A1:2019-02 - wersja angielska
Tytuł Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków -- Warunki techniczne wyrobu -- Metody badań
Data publikacji 14-02-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 14, Maszyn i Urządzeń dla Budownictwa, Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Górnictwa Skalnego
Wprowadza EN 13374:2013+A1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 13374:2013-08 - wersja angielska
ICS 13.340.99, 91.220