PN-EN 133221:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60939-2-2:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których są wymagane badania bezpieczeństwa (tylko badania bezpieczeństwa)

Zakres

Niniejsza specyfikacja szczegółowa ramowa jest dokumentem uzupełniającym specyfikację grupową. Podano wymagania dotyczące rodzaju i układu oraz minimalnej zawartości specyfikacji szczegółowej. Przy opracowaniu specyfikacji szczegółowej, należy brać pod uwagę zawartość podrozdziału 1.3 specyfikacji grupowej

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 133221:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których są wymagane badania bezpieczeństwa (tylko badania bezpieczeństwa)
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 01-08-2005
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 133221:1998 [IDT]
ICS 31.160
Zastąpiona przez PN-EN 60939-2-2:2005 - wersja angielska