PN-EN 133201:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60939-2-1:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których są wymagane badania bezpieczeństwa

Zakres

Niniejsza specyfikacja szczegółowa ramowa jest dokumentem uzupełniającym specyfikację grupową. Podano wymagania dotyczące rodzaju i układu oraz minimalnej zawartości specyfikacji szczegółowej dotyczącej filtrów biernych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych, dla których są wymagane badania bezpieczeństwa

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 133201:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja szczegółowa ramowa -- Filtry bierne do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych -- Filtry, dla których są wymagane badania bezpieczeństwa
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 01-08-2005
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 133201:1998 [IDT]
ICS 31.160
Zastąpiona przez PN-EN 60939-2-1:2005 - wersja angielska