PN-EN 132400:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60384-14:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny D

Zakres

Niniejsza specyfikacja dotyczy kondensatorów stałych i zespołów rezystor-kondensator, przeznaczonych do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych stosowanych wewnątrz urządzeń elektronicznych i elektrycznych oraz maszyn elektrycznych lub dołączanych do nich, jeżeli kondensatory będą podłączone do sieci zasilającej o częstotliwości nie większej niż 100 Hz, przy napięciu zasilania nie przekraczającym 500 V napięcia stałego lub 500 V napięcia przemiennego (wartość skuteczna) między przewodami lub 250 V napięcia stałego lub 250 V napięcia przemiennego (wartość skuteczna) między dowolnym jednym przewodem i ziemią. W niniejszej specyfikacji podano metody badań dotyczące kondensatorów przeciwzakłóceniowych podłączonych do sieci zasilającej

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 132400:2002 - wersja angielska
Tytuł Specyfikacja grupowa -- Kondensatory stałe do tłumienia zakłóceń elektromagnetycznych podłączone do przewodów zasilających -- Poziom oceny D
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-01-2006
Liczba stron 67
Grupa cenowa V
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 132400:1994 [IDT], EN 132400:1994/A4:2001 [IDT], EN 132400:1994/A2:1998 [IDT], EN 132400:1994/A3:1998 [IDT]
Zastępuje PN-T-80002:1983 - wersja polska
ICS 31.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 60384-14:2006 - wersja angielska